AKTIVITETER

Gymnastik

Två gånger per vecka samlas pågarna till gymnastik. Gymnastiken sker under ledning av Friskis&Svettis, Gustavshemsvägen 1 A, Lund

Sociala aktiviteter

Gruppen Anders pågar (aktiva, passiva och ledare) har varje termin två festsammankomster – på våren en som en utflykt med ”respektive”. På festerna, som organiseras av ledningsgruppen, äter vi gott och sjunger (ur egen sångbok). Vid dessa fester presenterar gärna gruppens egna medlemmar sina erfarenheter från arbetsliv, fritid, eller eget författarskap. Tävlingar vid de festliga sammankomsterna med ”symboliska” priser för t ex bästa närvaro är uppskattade. Gruppens egna jubiléer, 10-, 15-, och 20-års, har givetvis uppmärksammats med festligheter och jubileumsskrift, video m m.

Därutöver kan det vissa år arrangeras Symposier kring Kost, Hälsa och Motion.

Under Bilder Video kan man ta del av Bilder och Video från några Symposier som arrangerats.


AKTIVITETER UNDER VÅREN 2022

Träningen för vårterminen startar den 11:e jan. 2022 kl. 16:15

Laxmiddag och val av ledningsgruppens ledamöter den 15:e mars 2022.

Per Christiansson webmaster
2021.12.18 (2021.10.28) [2018.10.01]