Har vi blivit klokare – på tjugo år?
Eftertankar inför ett jubileum

Anders Gustafson. 2007.


Professor Anders Gustafson

Rom byggdes inte på en dag…” Rekryteringen av gympapågar blev trög i början. Idag är gruppen fylld med sina 70 deltagare och Anders pågar har en väntelista från vilken nyrekryteringen tas.

Skador och blessyrer från gympaverksamheten. Då den initiala frågeställningen var, om det var ”farligt” att låta 55+-gentlemän få gymnastisera – under auktoriserad ledning – var vi i början mycket uppmärksamma på skaderisker. Statistiken blev gynnsam för vår fortsatta verksamhet

Det ”stora orosmolnet” – som våra belackare skrämde oss för – var ju uppträdandet av en hjärtinfarkt eller t o m stroke under gymnastikutövningen eller efter hemkomsten. Allt sådant har Anders pågar blivit besparade från. De få sjukdomsfallen med hjärtinfarkt och stroke som drabbade gruppen i början inträffade under icke-terminstid – under sommarledigheten eller i samband med julfirandet.

Hälsokontroller behövdes. En välgörande effekt av vår motion på gympagolvet blev uppenbart då pågarna klagade på yrsel efter några månaders gympande – på grund av att blodtrycket blivit lägre. Det blev naturligt att ta med sig blodtrycksmätaren ”på gympagolvet” och registreringarna krävde en ”medicinsk journal” som sedan blivit grunden för de årliga hälsokontrollerna. Det framkom snart att de positiva effekterna av motion och gemenskap även förstärktes av lyhördhet för andra levnadsregler som i valet av mat: mer fisk och grönt

De regelbundna hälsokontrollerna kompletterades med blodprov på kolesterol, socker, ”sänka” och blodvärde för att dokumentera effekten av gympan. I den medicinska statistiken på gympapågarna återkommer två gemensamma drag som båda är mycket gynnsamma. Det ”goda” kolesterolet, HDL som är bra att ha mycket av, ligger i genomsnitt mycket högt. Det infördes också ett arbetsprov på motionscykel där konditionen kunde mätas. Resultaten är imponerande med god kondition och arbetsförmåga i storleksordningen 130-150% mot de förväntade 80-100% (som anses ”normalt”).

Riskfaktorerna på gympagolvet, som vi har vant oss att uppmärksamma är den till synes obönhörliga viktökningen som leder till ”ölmagen” och den medicinska sjukdomsbilden – det metabola syndromet. Likaså den påtagliga andfåddheten – vid ansträngning, med eller utan viktuppgång varnar för att blodtrycket håller på att stiga hos 55+ gubbar. En annan sådan faktor är då blodtrycket börjar visa benägenhet att sjunka! Hjärnan får inte tillräckligt med blod- och syreförsörjning och glömskan lurar.

Bröstsmärtor är alltid ett alarmerande symptom då de uppträder i samband med ansträngning som vid motion. Dessa går ofta att avhjälpa med korrekt medicinering och behöver sällan leda till att man slutar med gympan.

Hoten mot fortsatt gymping – med Anders pågar. ”Onda gamla ryggar” kan då de inte botas av motion vara ett hot mot fortsatt gympaverksamhet. Tidigare diskbråcksoperationer, diagnosen spinal stenos är sådana varnande kännetecken. Då balansen inte längre vill fungera i gympaledarnas dansturer är en övergång till passiv medlem i gruppen nära förestående. Det värsta ”gisslet” för fortsatt medverkan är trots allt glömskans mörker, det som vi idag benämner senil demens. Motion förefaller hejda utvecklingen av den snabbt progredierande desorienteringen, men en bot för denna oåterkalleliga sjukdom har vi ännu inte sett.

Genomgångna operationer hindrar inte fortsatt gympaaktivitet. Bråckoperationer, prostataoperationer, t o m dubbla operationer av förslitna höftleder, ”lägger inte hinder i vägen” för en fortsatt glad tillvaro i Anders pågars krets.

Anders pågar, har visat sig vara en gemenskap som kan skapa nyttig optimism med en gynnsam effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande.

2019.02.28 (2019.02.27) [2019.02.27]