Ledningsgruppen för Anders pågar (2019-01-01)

  • Torgny Kjellberg, ordförande [076-1007611]
  • Per Göran Nilsson, kassör
  • Jörgen Dalhov, sekreterare [0709-390570] [epost: jorgen@dalhov.se]
  • Anders Gustafson, hedersordförande
  • Sven Åke Nilsson, värd och kontaktperson Friskis och Svettis
  • Per Christiansson, Webmaster (adjungerad) [epost: per@christiansson.biz]
Om du har frågor och vill komma i kontakt med Anders pågar eller för att anmäla dig till Anders pågars väntelista, kontakta:
  • Anders pågars ordförande Torgny Kjellberg [076-1007611]
    eller
  • Anders pågars sekreterare Jörgen Dalhov [0709-390570]
Per Christiansson webmaster
2021.03.21 (2020.08.28) [2018.10.01]