Ledningsgruppen för Anders pågar (2019-01-01)

 • Bengt Agert, ordförande
 • Per Göran Nilsson, kassör
 • Jörgen Dalhov, sekreterare [0709-390570] [epost: jorgen@dalhov.se]
 • Anders Gustafson, hedersordförande
 • Sven Åke Nilsson, värd och kontaktperson Friskis och Svettis
 • Örjan Rask, värd
 • Per Christiansson, Webmaster (adjungerad) [epost: per@christiansson.biz]
 • Ulf Nibell, Revisor (adjungerad)
Om du har frågor och vill komma i kontakt med Anders pågar eller för att anmäla dig till Anders pågars väntelista, kontakta:
 • Anders pågars ordförande Bengt Agert
  eller
 • Anders pågars sekreterare Jörgen Dalhov [0709-390570]
Per Christiansson webmaster
2023.04.26 (2023.03.09) [2018.10.01]