GYMPA FÖR SENIORER MED ANDERS PÅGAR PÅ FRISKIS&SVETTIS
medelålder drygt 79 år - äldste gympare 100 årEtt symposium, ”Kost och hälsa” avhållit i Universitetssjukhusets aula i Lund 9 oktober 1987, initierat av Anders Gustafson då professor i invärtesmedicin, var upprinnelsen till denna gymnastikgrupp i Lund sedermera benämnd Anders pågar. Röster i auditoriet ”pockade” på en verkställighet av de förhoppningsfulla tankar och teorier som presenterades vid symposiet.

Ett pilotprojekt initierades omfattande enbart män, över 55 år. Frågeställningen var: ”Är det riskabelt att låta äldre män, även med diagnostiserad kranskärlssjukdom, medverka i ett motionsprogram med lätt till medelsvår gympa (Friskis&Svettis gradering), med en till två välreglerade motionsövningar per vecka”.


Från detta kortsiktiga vetenskapliga projekt, planerat att omfatta 20 försökspersoner, har idag 32 år senare formats en ca 70 man stark motionsgrupp med en medelålder på drygt 75 år och den äldste medlemmen 98 år. Gruppen samlas två gånger i veckan för en timmes gymnastik under ledning av en ledare från Friskis&Svettis organisationen. En av de tre ledarna har varit med från starten.


Professor Anders Gustafson

Läs Anders Gustafsons tankar om Har vi blivit klokare – på tjugo år?


Per Christiansson 2024.01.03 (2021.11.01) [2018.04.03]